Predĺžte životnosť vašej magnetickej vŕtačke

Ak chcete predĺžiť magnetickej vŕtačke životnosť, stačí dodržiavať týchto 5 zásad:

 

Používajte chladiacu kvapalinu 

Používanie chladiacej kvapaliny pri vŕtaní zvyšuje životnosť magnetky ako aj vrtákov. Chladiacu kvapalinu používajte pri vŕtaní smerom dole, smerom hore použite rezací olej.

 

Magnet upínajte na čistý a rovný povrch

Nerovnomerný povrch a nahromadené nečistoty zabraňujú tomu, aby magnet dosiahol optimálny výkon. Správne uchytenie materiálu ovplyvňuje životnosť stroja a vrtákov. 

Dodržiavajte odporúčané otáčky motora

Pri vŕtaní zvoľte správny tlak na páku tak, aby sa zachovali otáčky motora. Pri znížení otáčok môže dôjsť až k spáleniu motora. Dodržiavajte aj odporúčané otáčky motora na daný priemer vrtáku.

Vždy používajte ostrý vrták so správnym priemerom

Jadrové vrtáky vyvŕtajú otvor s použitím menšej sily a času ako obyčajné vrtáky. Otvor je čistý a pripravený na ďalšie spracovanie. Tupé vrtáky vyžadujú vyšší tlak na materiál, čo spôsobuje rýchlejšie opotrebovanie stroja a dlhší čas vŕtania. Pre svoju prácu a stroj zvoľte správny priemer vrtáku. 

Pravidelne sa starajte o vašu magnetickú vŕtačku

Počas práce zabráňte vniknutiu hrubých nečistôt do motora. Pravidelné servisné prehliadky vám zabezpečia dlhú a pohodlnú prácu so strojom. Vŕtačku prenášajte v ochrannom obale. Počas používania magnetickej vŕtačky sa snažte vyhnúť kolísaniu napätia - neodporúčame používanie magnetky pripojenej na agregát. Riaďte sa pokynmi v návode na používanie.