Zásady používania údajov zo služby Facebook

 

Ak sa prihlasujete na stránku www.allmedia.sk cez službu Facebook, Vaše údaje, ktoré spracúva Facebook, sa dostávajú aj k nám. Spracovávame údaje potrebné pre komunikáciu a zrealizovanie objednávky. Viac o zásadách používania údajov na Facebooku sa dozviete tu.

O zásadách používania údajov na Facebooku v českom jazyku si môžete prečítať tu.