Predĺženia | UNIBOR

Ako je už aj z názvu zrejmé, predĺženia slúžia na predĺženie nástroja. V prípade, že vám nepostačuje aktuálna dĺžka nástroja, je možné ho predĺžiť pomocou predĺžení, a tak nie je potrebné hneď investovať do nového nástroja.